Yeni eklenen ve/veya güncellenen sayfaları görmek için buraya tklayınız

Excel Formulas Menüsü(Fonksiyonlar) 4

Bilgi Veren Formüller

Excelin Information kategorisinde yer alan fonksiyonların hepsine bu sayfada yer verilmemiştir. Her zaman olduğu gibi MIS/Raporlama konularında bize yardımı olabilecek fonksiyonları ineleyeceğiz.

Bu fonksiyonlar TRUE/FALSE değerlerini döndürüp çoğu zaman IF fonksiyonu ile birlikte kullanılırlar. Bazen de IF olmadan kullanılırlar. Mesela formül yazıldıktan sonra tüm kolonda aşağı indirilir ve TRUE/FALSE filtrelemesi yapılabilir.

Şimdi önemli olanlarına bir bakalım.

ISBLANK: Bir hücrenin içeriğinin boş olup olmadığını döndürür. Ancak hücre içeriğine özellikle bir formül sonucu "" değeri geliyorsa(Ör:IF(A2>0;1;"") bu fonksiyonla sorgulandığında TRUE döndürmez. Bu fonksiyonun TRUE döndürmesi için hücrenin içeriğinin tam anlamıyla boş olması gerekir.

Aşağıdaki örnekte A2 hücresi boşsa Evet, değilse Hayır yazdıran bir formül var. Muhtemelen bu formül kolon boyunca aşağı indirilerek kullanılacaktır.

=IF(ISBLANK(A2);"Evet";"Hayır")

ISERR, ISERROR ve ISNA:Bunlardan ISERROR, ISERR ve ISNA'nın bileşimidir. ISERR, NA dışında bir hata olup olmadığını sorgularken ISNA sadece NA'ları sorgular. (NA, bildiğiniz gibi aranda bir değerin bulunamaması durumunda döner.) ISERROR ise tüm hataları yakalar. Ancak açık söylemek gerekirse 2007 ile gelen IFERROR fonksiyonundan sonra bunlara çok gerek kalmamıştır. Belki bunları, IF'siz haliyle çalıştırıp, kolonda aşağı kaydırıp filtreleme yapmak istediğinizde kullanılabilirsiniz.

=ISNA(A2) //Ör:Vlookup sonucunda eşleşme olmayan(NA döndüren) kayıtları filtrelemek istiyoruz
=ISERR(A2) //Ör:0'a bölmeleri(DIV/0) hatası döndüren) kayıtları filtrelemek istiyoruz
=ISERROR(A2) //Her tür hata

ISEVEN ve ISODD:Bir sayının tek mi çift mi olduğunu sorgulamak istediğimizde bunları kullanırız. Mesela bir şubedeki müşterileri hacim sırasına dizip şubedeki iki müşteri temsilcisine atayacaksınız diyelim. Aşağıdaki fonksiyon ile kolayca çözüme ulaşabilirsiniz.

=IF(ISODD(C2);"Ali";"Veli")

ISFORMULA: Her ne kadar Home menüsünden Find&Select diyip ilgili sayfa veya seçili yerdeki formülleri tek seferde seçebilyorsanız da bazen daha sistematik bir "hücre formül içeriyor mu" kontrolüne ihtiyacınız olabilir. Mesela formül içeren hücreleri filtrelemek isteyebilrisiniz.

Diyelim ki şube kodu-segment-ürün adı-dönem-hedef şeklinde 100bin satırlık bir datanız var. Bir yan kolona bir formül yazdınız ve aşağı çektiniz, ama 100bin satır olduğu için bilgisayarınız kastı, siz de tüm formülleri Value olarak yapıştırdınız ama tek tük de olsa bazı satırlardaki hedefleri başka formül yazarak revize etme ihtiyacınız oldu. Sonra da başka bir gruba farklı bir formül yazmanız gerekti ve bu böyle bi süre daha gitti. En son durumda hangi satırlarda formül olduğunu görmek isterseniz bu formülü kullanabilirsiniz.

=ISFORMULA(H2) //ve aşağı kaydırılır

ISNONTEXT ve ISNUMBER:Sırayla hücrenin içeriğinin metin dışı bir değer içerip içermediğini ve sayı içerip içermediğini döndürürler. ISNONTEXT, sadece metinler için FALSE döndürürken boşluklar dahil herşey için TRUE döndürür. ISNUMBER ise sayı ve tarihler(tarihler Excelde sayı olarak tutulur) için TRUE döndürürken diğer değerler için FALSE döndürür.

N:Bir değeri sayısal hale çevrir. VALUE fonksiyonuna benzemekle birlikte VALUE'nun sayıya çeviremediği birçok değeri de sayıya  çevirebilir(1/0 şeklinde olsa da). Bu fonksiyonu dizi formüllerinde ve SUMPRODUCT içinde, değerleri sayısal hale çevirmenin alternatif bir yolu olarak oldukça kullanacğaız.

Aşağıda bu son 4 fonksiyonun karşılaştırmalı bir tablosu görülmektedir.

 

YORUMLAR