Bu siteye giriş yaparak Çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. İşbu sitede; çerez olarak, sadece son giriş tarihiniz ve eğer üye olursanız oturum statünüz tutulacaktır. Bunlar dışında başka hiçbir bilgi tutulmamaktadır. Çerezler için detaylı bilgi için buraya tıklayınız.
ANLADIM

DUYURULAR

Yeni eklenen ve/veya güncellenen sayfaları görmek için buraya tıklayınız.

Güncel ödev ve test listesini görmek için buraya tıklayınız.

Sitede yapılan iyileştirmeAer ve hata düzeltmelerine ait tüm bilgilendirmeleri görmek içinburaya tıklayınız.

Baş
Udemy
Konular
Son
Konular
Range
DortTemelNesne
VBAMakro
VBAMakroDört Temel Nesne 1

Range Nesnesi

Range nesnesi, VBA dünyasındaki en temel nesnemizdir. Kodlarımızın nerdeyse hepsinde bu nesneyi kullanacağız ve dahası, kodlarımızın önemli bir kısmını bu nesne ve türevleri oluşturacak. Bu nedenle bu nesnenin üyelerini yani metod ve özelliklerini(property) çok iyi bilmemiz gerekiyor.

Temeller

Hücrelere erişmek

Range diyince aklımıza neler gelir: Tek bir hücre, bitişik olup olmaması farketmeyen hücre grubu, bir satır, birkaç satır, veya sütunlar. Hemen örneklere bakalım:

Gösterim Tür Anlamı
Range("A1") Tek hücre A1 hücresi
Range("A1:B2") Bitişik çoklu hücre A1 ile B2 arası
Range("A1:B2,C3:D4") Bitişik olmayan çoklu hücre A1-B2 ve C3-D4 arası
Range("Ozelalan") İsim verilmiş alan Name Managerde "Ozelalan" olarak belirlenen yer
Range(Range("A1"),range("C5")) başlangıç ve bitişi ayrı belirtilmiş rangeler A1-C5 arası

Bir hücreyi işaret etmenin başka yolları da var. Özellikle döngülü kodlarda Cells(satırno, sütunno) veya Cells(satırno, sütunharfi) ifadelerini çok kullanacağız. Bunun dışında bir de []'ler içinde direkt hücre adresini vermek şeklinde de ulaşacağız. Ör:

Cells(3,2).Select 'B3 hücresini seçer
Cells(3,"B").Select 'Bu da B3 hücresini seçer
[A1:B5].Select 'A1-B5 arasını seçer
[ozelalan].Select

Bu arada gördüğünüz üzere bir Range'i seçmek için Select metodunu kullanıyouruz.

'Range ile döngü
For i = 1 To 10
  Range("A" & i).Value = i & ".satır"
Next 

'Cells ile döngü
For i = 1 to 10
  Cells(i,1).Value= i & ".satır"
Next

Şimde de tüm sütun seçme işlemleri var

Gösterim Tür Anlamı
Range("A:A") Range içinde harf A kolonu
Columns("A") Columns içinde harf A kolonu
Columns(1) Columns içinde index A kolonu
Range("A:C") Bitişik çoklu kolon A-C arası kolonlar
Columns("A:C") Bitişik çoklu kolon A-C arası kolonlar
Range("A:C,E:E,H:K") Bitişik olmayan çoklu kolon sadece Range ile A-C, E ve H-K kolonları
Columns Tüm kolonlar Tüm kolonlar

Bir de tüm satır seçme işlemleri var

Gösterim Tür Anlamı
Range("1:1") Range içinde satır no 1.satır
Rows(1) Rows içinde index 1.satır
Range("1:5") Bitişik çoklu satır 1-5 arası satırlar
Rows("1:5") Bitişik çoklu satır 1-5 arası satırlar
Range("1:5,8:10") Bitişik olmayan çoklu satır sadece Range ile 1-5 ve 8-10 arası satırlar
Rows Tüm satırlar Tüm satırlar
     

Çoklu seçimlerde bir de Union metodu kullanılır. Gerçi bu metod Range nesnesinin değil Application nesnesinin metodudur ama olsun yeri geldiği için burada değinmiş olduk. (Kesişim kümesini bulan Intersect metodunu ise Applicaton sayfasında inceleyeceğiz.)

Dim r1, r2, myMultipleRange As Range 
 Set r1 = Sheets("Sheet1").Range("A1:B2") 
 Set r2 = Sheets("Sheet1").Range("C3:D4") 
 Set myMultipleRange = Union(r1, r2) 
 myMultipleRange.Font.Bold = True 

Bir yerde çoklu seçim olup olmadığını anlamak için Areas özelliği kullanılır.

If Selection.Areas.Count > 1 Then 
  MsgBox "Çoklu seçim var, lütfen tek bir alan seçip öyle devam edin" 
  Exit Sub
End If

Bazı durumlarda Range'leri bir değişkene atayacağız. Range nesnesini, adı üstünde bir nesne olduğu için Set ifadesi ile atamasını yaparız.

Dim alan As Range
Set alan=Range("A1:B5")
alan.Formula="=Rand()"

Hücreleri seçmek

Rangeler aslında bir Worksheetin Range propertysinin dönen değeridir. O yüzden bir sayfa ismiyle kullanılırlar, ancak çoğu zaman sayfa ismi olmadan kullanırız. Bunun anlamı, o anki aktif sayfanın Range'leri üzerinde işlem yapıyoruz demektir. Yani aslında Range("A1") yazmak, ActiveSheet.Range("A1") yazmanın kolay yoludur.

Yukarıdaki örneklerde gördüğünüz üzere range nesnelerini seçmek için Select metodunu kullanıyoruz. Range("A1").Select gibi.

Bunu kullanırken dikkat edilecek nokta, seçtiğiniz Range nesnesinin aktif sayfada olmasıdır. Yani 2.sayfada iken şöyle bir seçim yapamazsınız.

Sheets(1).Range("A1").Select

Bunu tek satırda yapmanın farklı bir yolu var: (Biraz garip ama doğrusu bu)

Application.Goto Sheets(1).Range("A1")
'veya bir diğer yol da önce ilgili sayfayı seçip sonra hücreyi seçmek olabilir
Sheets(1).Select
Range("A1").Select

Başka dosyadaki bir hücreyi ve daha bir sürü farklı seçme türünü görmek için buraya göz atmak isteyebilirsiniz.

NOT:Excel, aynı anda birden çok sayfadaki Range'i seçmemize izin vermez.

Seçme işleminin performansa etkisi

Select işlemi oldukça maliyetli bir işlemdir. Bu nedenle mecbur kalınmadığı sürece seçme işlemi yapılmamalıdır. Örneğin bir hücreye değer atanacaksa seçmeden de atanabilir. Aşağıdaki örnek ne demek istediğimi net şekilde anlatmaktadır.

Sub secim_maliyeti()
Dim bas As Single, bitis As Single
bas = Timer
For i = 1 To 10000
  Cells(i, 1).Select 'bu varken 43 sn, yokken 1 sn
  Cells(i, 1) = i
Next i
bitis = Timer
Debug.Print bitis - bas
End Sub

Select vs Activate

Select'e benzer bir görevi olan bir de Activate metodu vardır, ki Activate sadece tek bir hücreyi aktive ederken Select ile bir hücre grubunu da seçebiliriz. Üstelik hali hazırda seçili bir yer varken, seçim değiştirilmeden o seçim içinde bir hücre bile aktive edilebilir. Aşağıda bu konuyla ilgili küçük bir örneğimiz olacak, ancak yine bu konuyla alakalı olarak ActiveCell ve Selection farkına da değinelim.

ActiveCell vs Selection

O anda bulunduğumuz hücre üzerinde bir işlem yapmak istersek bir Range türü olan ActiveCell nesnesini kullanırız.

Bulunduğunuz yer tek bir hücre değil de hücre grubu ise Selection nesnesini kullanırız.

Bir hücre grubu seçiliyken ActiveCell özelliği kullanılırsa o hücre grubunun ilk hücresi(sol üstteki) dikate alınır.

Bunların ikisi de Application nesnesinin bir propertysi olup, Application ifadesi olmadan da kullanılabilirler(Application default nesne olduğu için). Bu arada bu iki özellik de Range objesi döndürdükleri için bunlardan nesne diye bahsederiz.

Sub select_activate()

Range("A1:B10").Select
Debug.Print ActiveCell.Address 'sol üstteki ilk hücre, yani A1
Debug.Print Selection.Address 'tüm alan, yani A1:b10

Range("B8").Activate
Debug.Print ActiveCell.Address 'B8
Debug.Print Selection.Address 'seçili hücre B8 olmakla birlikte seçili alan hala aynıdır, değişmemiştir, o yüzden Immediate Window'da a1:b10 yazar

Range("C8").Activate 'ilk seçim alanının dışında bir hücre seçiliyor, artık selection da değişmiştir
Debug.Print ActiveCell.Address 'C8
Debug.Print Selection.Address 'C8

End Sub

Areas

Ctrl tuşuyla seçilen ve birbirinden farklı bölgelerde bulunan hücrelere Areas collection'ı ile ulaşırız.

Sub areasornek()
 x = 10
 For Each alan In Selection.Areas
  alan.Interior.ColorIndex = x
  x = x + 1
 Next alan
End Sub

CurrentRegion ve UsedRange

Bulunduğunuz hücrenin veya o anki aktif seçili bölgenin etrafındaki tüm bitişik hücrelerden oluşan bölgeyi seçmek, o bölgede işlem yapmak için CurrentRegion özelliği kullanılır. Aynı işlemi Excelde Home>Editing>>Find&Select>Go To Speacial seçeneğinden aşağıdaki gibi de yapabilirsiniz.

Syntax: RangeNesnesi.CurrentRegion şeklinde olup örnek kullanımı şöyle olabilir.

ActiveCell.CurrentRegion.Select

Peki bu örnek yeterli değil. O zaman size bir ipucu. Sıralama ve filtreleme işlemlerinizi Makro Kaydedici ile yaptığınızda , VBA'in size ürettiği kodda sabit bir alan görebilirsiniz. Ancak sizin makronuz her zaman bu sabit alan üzerinde çalışmayacaktır. O yüzden o sabit alanı CurrentRegion özelliğinden faydalanarak değiştirebilirsiniz. Ama bunu yapmak o kadar da basit değil. Offset ve Resize özelliklerinden de faydalanmamız gerekecek. Bu örneği biraz aşağıda ilgili yere gelince düzelteceğiz.

Range("A2").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"A2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort
.SetRange Range("A2:F175") 'işte burayı değiştireceğiz, Range("A2:F175") yerine Range("A1").CurrentRegion yazıp deneyin, işe yaramadığını görün
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With

UsedRange, Range nesnesinin değil Worksheet nesnesinin bir özeliğidir ama CurrentRegiona benzerliği nedeniyle burada bahsetmenin uygun olacağını düşündüm. Bununla birbirine komşu olmayan alanları bile kapsayacak şekilde, tüm işlenmiş alanları seçmek için kullanırlır. Burada işlenmişten kastım, bir veri girişi yapılmış veya default formatı değiştirilmiş bir hücredir. Mesela aşağıdaki örnekte, UsedRange seçimi yapıldığında B2:G10 seçilirken

H11 hücresinin font büyüklüğü 1 birim artırılırsa veya Tarih formatı uygulanırsa, içi boş bile olsa UsedRange bunu da kapsayacak şekilde genişler ve B2:H11 olur.

Syntax: WorkSheet.UsedRange şeklinde olup örnek kullanımı da şöyledir.

ActiveSheet.UsedRange.Interior.Color = vbYellow

Özel seçimler(SpecialCells)

Bazen de boş hücreler, formül içeren hücreler, sadece görünen hücreler gibi özel seçimler yapmak isteriz. Bunlar için de SpecialCells özelliği kullanılır. İki parametre alır ve syntaxı şöyledir.

Syntax:SpecialCells(Type, Value)

Type parametresinin alacağı değerler şöyledir:

Constant Anlamı Numerik Değeri
xlCellTypeAllFormatConditions. Herhangibir formatı olan -4172
xlCellTypeAllValidation. Validation kuralı eklenmiş hücreler -4174
xlCellTypeBlanks. Boş hücreler 4
xlCellTypeComments. Yorumlu hücreler -4144
xlCellTypeConstants. Sabit değer içeren hücreler(formülsüzler yani) 2
xlCellTypeFormulas. Formüllü hücreler -4123
xlCellTypeLastCell. Ctrl+End etkisi(Son hücre) 11
xlCellTypeSameFormatConditions. Aynı conditional formatı olan hücreler -4173
xlCellTypeSameValidation. aynı validation kuralı olan hücreler -4175
xlCellTypeVisible. Görünür hücreler 12

Eğer tip olarak constant veya formül seçildiyse ikinci paremetre olarak şunlar seçilebilir.

Constant Numerik Değeri
xlErrors16
xlLogical4
xlNumbers1
xlTextValues2

Birkaç örnek vermek gerekirse;

'nümerik değer içeren hücrelerin arkaplan rengini sarı yapalım
Worksheets("Sheet1").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers).Interior.Color = vbYellow
'formül içeren hücrelerin yazı rengini kırmızı yapalım
Worksheets("Sheet1").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues).Font.Color = vbRed

Uç noktalar

Bir hücrenin veya hücre grubunun sanki Excel'de Ctrl+Home, Ctrl+End, Ctrl+Ok tuşlarına basılmış gibi bir etki göstermesi için de çeşitli propertyler var. Şimdi onlara bakalım.

Eylem Yöntem
Ctrl+HomeCells.SpecialCells(xlCellTypeVisible)(1).Select *
Ctrl+EndCells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Select
Ctrl+↑ActiveCell.End(xlUp).Select
CTrl+↓ActiveCell.End(xlDown).Select
CTrl+→ActiveCell.End(xlToRight).Select
CTrl+←ActiveCell.End(xlToLeft).Select

*Gizlenmiş/Filtrelenmiş bir satır/sütun yoksa Range("A1").Select de bu işi görecektir

Bir hücrenin değerini okumak, ona değer atamak

Range nesnesinin Value, Value2 ve Text propertyleri vardır. Bunlardan Value, bu nesnenin default özelliğidir. Default özellik şu demek, onu yazmadan da kullanabilirsiniz. Mesela Range("A1") ile Range("A1").Value tamamen özdeştir. Ancak ben şahsen sizlere iyi bir kodlamacı özelliği olarak default özellikleri es geçmeden açıkça yazmanızı öneririm.

Value özelliği hem okunabilir hem değer atanabilir bir özelliktir, dönüş değeri Varianttır. Yani herşeyi döndürebilir, string, integer, tarih, boş.

Dim v As Variant
v=Range("A1").Value 'Değeri okudum, Value özelliğini belirttim
Range("A1")="Volkan" 'Değer atadım, Value özelliğini belirtmedim, çünkü default özellik

Value2 özelliği Value'ya benzer, ancak Value hücrenin içindeki gerçek değeri aynen verirken Value2 ise Tarih veya parabirimi formatındaki veriyi de düz sayıya çevirir.

Text ise Excelde gözümüzle ne görüyorsak bize onu veirir, yani formatlanmış halini verir.

Eğer düz bir metin veya sayı ile çalışıyorsanız Value2'yi kullanmanızı tavsiye ederim. İçlerinde en hızlısı ve sorunsuzu budur.

Ör:A1 hücresinde 21.01.1979 değeri varken hücre formatını Long Date olarak değiştirdikten sonra aşğıdaki kodları çalıştıralım ve farkı görelim.

Sub valuetext()
  With Range("A1")
    Debug.Print .Text '21 Ocak 1979 Pazar
    Debug.Print .Value '21 Ocak 1979
    Debug.Print .Value2 '28876
  End With
End Sub		

Hücrenin rengi

Hücrenin arkaplanı ve yazı rengini belirlemek için sırasıyla aşağıdaki kodları kullanırız.

Range("a1").Interior.Color = vbRed
Range("a1").Font.Color = vbYellow
'Interior ve Font propertylerinde başka neler var, şöyle bir gözatın
'işinize yarayacak neler var aklınızda tutun, ilerde lazım olabilir

Cut,Copy,Paste,Insert işlemleri

Cut,Copy,Paste

Excelde yaptığımız Cut, Copy işlemleri için Range nesnesinin aynı isimli metodlarını kullanıyoruz. Paste işlemi içinse Range nesnesinin doğrudan bir Paste metodu yok, PasteSpecial metodu vardır. Exceldeki "Sağ tık>Yapıştır" veya Ctrl+V kombinasyonlarıyla yaptığımız yapıştırma işleminin VBA karşılığı ActiveSheet metodunun Paste metodu olup detayına buradan ulaşabilirsiniz, aşağıda da küçük bir örnek bulunuyor.

Sub cutcopypaste()
  Sheets(1).Select
  Range("A5:B5").Select
  Selection.Cut 'veya Selection.Copy
  Sheets(2).Select
  ActiveSheet.Paste
End Sub	

PasteSpecial

A5:B5 hücre grubunda formüller varsa ve bunların sadece değerlerini yapıştırmak istersek işte o zaman PasteSpecial kullanırız. Aşağıda Macro Recorder ile kaydedilmiş bir kodu görüyoruz.

Sub cutcopypaste()
  Sheets(1).Select
  Range("A5:B5").Select
  Selection.Copy
  Sheets(2).Select
  ActiveCell.PasteSpecial xlPasteValues
End Sub	

Aslında bu işlemi yapmanın basit bir yolu daha var, Copy metodunu destination parametresi ile kullanmak:

Sub cutcopypaste()
 Range("A5:B5").Copy Destination:=Sheets(2).Range("A15") 'Destination tek argüman olduğ için yazmaya gerek yok
End Sub

PasteSpecial'in parametrelerinin alabileceği değerleri görmek için PasteSpecial yazdıktan sonra boşluk veya "(" tuşuna basar basmaz Intellisense bize enumeration listesini çıkarır.

NOT:Tek hücre için PasteSpecial'ı xlPasteValues parametresiyle yapmak yerine kısayol olarak doğrudan hücrelerin içeriğini eşitlenebilir.

Range("A2").Value=Range("A1").Value

Insert

Excelde yaptığımız satırları/sütunları kesip/kopyalayıp başka bir satırların/sütunların arasına sokma işlemini yine aynı isimli Insert metodu ile yapıyoruz.

Rows("2:2").Select
Selection.Cut
Rows("9:9").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown 'parametre belirtilmezse Excel kendi karar verir		

Formül işlemleri

Biz genel olarak kodlarımızda hücrelere formül yazdırmayacağız, ancak ender de olsa bu işlemi yaptırmamız gerekebilecektir. Bunun için önce Macro Recorder ile hücrelere birşeyler yazalım ve nasıl formül ürettiğine bakalım. Gördüğünüz gibi tüm formüller, hatta metin ifadeler bile FormulaR1C1 özelliği ile ele alındı.

 Range("H6").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "volkan"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TODAY()"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]*2" 'solundaki 2 hücreye referans

Biz Excel'de formüllerimizi klasik stilde(A1 stili) yazmaya alışık olduğmuz için bu FormlaR1C1 yerine Formula propertysini kullanırız.

 Selection.Formula = "F6*2"

Son olarak dizi formülü yazmaya yarayan FormulaArray var, onun kullanımı da aşağıdaki gibi olup, Exceldeki görünümü {=MAX(IF(C:C<100;C:C))} şeklindedir.

 Selection.FormulaArray = "=MAX(IF(C[-5]<100,C[-5]))"

İleri seviye Range işlemleri

Range'in adresi

Address propertysi ile alınır. String değer döndürür.

Debug.Print ActiveCell.Address '$ işaretli mutlak adres
Debug.Print ActiveCell.Address(0,0) '$ işaretsiz göreceli adres

Address özelliğini worksheet olaylarında Target.Address şeklinde çok kullanacağız.

Keza, aktif hücrenin belirli bir adreste olup olmadığını kontrol etmek için de kullanılabilir.

If ActiveCell.Adress="B$1$" Then .....

Range Property'si

Şimdiye kadar Range nesnesini, Worksheet nesnesinin bir özelliği olarak kullanmış olduk. Ancak bunu bir Range nesnesinin özelliği olarak da kullanabiliriz.

İster tek bir hücre seçiliyken ister bir hücre grubu seçiliyken olsun, Range özelliğini kullanırsak, tek hücre için kendisini, hücre grubu için sol üstteki ilk hücreyi referans alarak yeni konum belirlemiş oluruz ve bu referansı da A1 hücresine olan göreli farkla elde ederiz. Ör: C3 hücresindeyken, Selection.Range("B1").Select dediğimizde ne olur tahmin edelim:A1'e göre B1 nerdedir, bir sütun sağdadır, o yüzden C3'teyken Range("B1") dersek bir sağdaki D3 seçilir. Keza C4:F6 hücre grubu seçiliyken Selection.Range("C2").Select dersek ne olur;C2, A1'e göre 2 sağda 1 aşağıdadır. C4:F6'nın ilk hücresi de C4 olup 2 sağ ve 1 alttaki hücresi nedir, E5.

Ben şahsen Range nesnesinin Range özelliğini çok kullanmam, onun yerine Item ve Offset özellikleri daha kullanışlıdır. Hemen onlara bakalım.

Item, Cells, Offset, Resize Propertyleri ve göreceli başvurular

Item, Belirtilen range'in hangi satır sütunundaki hücresi olduğunu döndürür. Ör: Range("B3:D6") alanının 1.satır, 2.sütundaki hücresini şu şekilde elde ederiz.

Range("B3:D6").Item(1,2).Select 'C3 hücresi seçilir

İkinci parametre opsiyonel olup, tek parametre verilirse, ilgili alanın soldan sağa kaçıncı hücresinin seçileceği belirtilmiş olur.

Range("B3:D6").Item(1).Select 'sol üstteki ilk hücre yani B3 seçilir
Range("B3:D6").Item(2).Select 'C3 hücresi
Range("B3:D6").Item(5).Select 'C4 hücresi

Item özelliği Range nesnesinin default özelliği olup bunu yazmadan da kullanabiliriz.

Range("B3:D6")(1).Select 'Range("B3:D6").Item(1).Select demektir
Cells(2,3).Select 'Cells.Item(2,3).Select demektir. 

Item özelliğinde ilgili Range'in dışına çıkabiliriz. Mesela 0 veya negatif rakamlarla sola ve üste, Range'in toplam alanından daha büyük rakamlarla da sağa ve aşağı doğru ilerleyebiliriz.

Range("D3:F6").Item(0,-1).Select 'B2 hücresi seçilir
Range("D3:F6")(13).Select 'D7 seçilir

Cells ile de Item'a benzer bir kullanımımız mevcuttur. Cells, hem Range nesnesinin, hem de Worksheet nesnesinin bir propertysidir. Range ile kullanıldığında o Range'in hangi hücresini seçeceğimiz belirtirken worksheet ile kullanırken(veya aktif sayfa için sheet adı yazmadan) tüm sayfanın kaçıncı hücresi olduğunu belirtiriz.

Bunların birarada kullanımına ait örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.

Sub görelisecim()
Dim alan As Range
Set alan = Range("C5:E8")

alan.Select ' tamamı
alan.Range("A1").Select
alan.Item(0, 0).Select ' bir satır sol üst
alan.Item(1, 1).Select 'sol üstteki ilk hücre
alan.Item(1).Select 'sol üstteki ilk hücre
alan.Item(0).Select 'sol üstteki ilk hücrenin bir solu
alan.Cells(1, 1).Select 'sol üstteki ilk hücre
alan.Cells.Select 'tamamı
alan.Offset(1, 1).Select 'toplam alan büyüklüğü aynı kalack şekilde bir aşağı bir sağa kaydır
alan.Offset(0, 0).Select 'tamamı
alan.Offset().Select 'tamamı
alan(1, 1).Select 'item gibi davranır
alan(0, 0).Select 'item gibi davarnır
alan(1).Select 'item gibi davranır
alan(0).Select 'item gibi davranır

End Sub

Gördüğünüz gibi Item ile Cell hep aynı sonucu veriyor. O halde neden iki ayrı property var diye düşünüyor olabilirsiniz. Cevap:Item aslında Range'e ait specific bir özellik değildir. Item, collection tarzı tüm  nesnelerin genel bir özelliği olup, collectionlardaki elemanların her birini ifade eder. Range de bir hücreler koleksiyonu olduğu için bu özelliği devralmıştır.

Bu arada farkettiniz mi bilmiyorum ama bu tek indeks verme olayı, bir sütunda aşağı doru ilerlemek için güzel bir fırsat sunuyor. Mesela Range("A1")(1) A1 hücresini ifade ederken, Range("A1")(5) A5, Range("A4")(11) de A14 hücresini. Bu yöntem az sonra göreceğimiz Offsetin güzel bir alternatifi olmaktadır.

Offset(x,y) ile referans verilen bir range'in x satır sağına(x negatifse soluna) ve y sütun altına(y negatifse üstüne) gideceğimize karar veririz.

Syntax:RangeObject.Offset(satır,sütun) şeklindedir.

Burda Range tek bir hücre olabildiği gibi, hücre grubu veya bir satır/sütun da olabilir

Sub offsetornek()
Range("C2").Offset(1, 0).Select 'C3
Range("C2").Offset(-1, 2).Select 'E1
Range("C2").Offset(0, -2).Select 'A2
Range("C2").Offset(0, 0).Select 'C2

Range("C2").EntireRow.Offset(1).Select '3.satır. Range("C2").EntireRow.Offset(1,0).Select ile aynıdır. İkinci parametre yoksa 0 anlamındadır
Range("C2").EntireRow.Offset(-1).Select '1.satır
Range("C2").EntireColumn.Offset(, -1).Select '2.sütun. Range("C2").EntireColumn.Offset(0, -1).Select ile aynıdır. ilk paramterde 0 yerine boş da geçilebilir

Range("C2:F6").Offset(1, 1).Select 'D3:G7 seçilir
End Sub

Resize ile bir Range nesnesi yeniden boyutlandırılır.

Syntax:Resize(satırboyutu, sütunboyutu). İki parametre de opsiyonel olup belirtilmezlerse olduğu yerde kalır.

Sub resizeornek1()
Range("C3:G7").Select
Selection.Resize(Selection.Rows.Count - 1, Selection.Columns.Count + 2).Select

Range("C3:G7").Resize.Select ' aynen kalır
Range("C3:G7").Resize().Select 'aynen kalır
Range("C3:G7").Resize(1).Select 'kolon parametresi yok, o yüzden aynı kalır, satır ise 1 satır olacak şekilde daralır
Range("C3:G7").Resize(, 2).Select 'satır parametresi yok, o yüzden aynı kalır, sütun ise 2 sütun olacak şekilde daralır

End Sub

Resize'ın güzel kullanımlarından biri de bir range'in olduğu gibi bir diziye atanıp başka bir yere kopyalanmasındadır. Aşağıdaki örneğe bakalım. A1:C16 arasındaki herşey E1:G16 alanına aktarılacak. İşlemin hangi kodla yapıldığını buradan görebilirsiniz.

İşte şimdi bir de offset ve resize'ın birlikte kullanımına bir örnek. (Globaliconnect.com sitesinden alınmıştır)

Sub RangeOffsetResize1()
'form a pyramid of numbers, using Offset & Resize properties of the Range object - refer Image 7a.

Dim rng As Range, i As Integer, count As Integer

'set range from where to offset:
Set rng = Range("A1")
count = 1

For i = 1 To 5
'range will offset by one row here to enter the incremented number represented by i - see below comment:
Set rng = rng.Offset(count - i, 0).Resize(, i)
rng.Value = WorksheetFunction.RandBetween(10 ^ (i - 1), 10 ^ i)
'note that 2 is added to i here and i is incremented by 1 after the loop, thus ensuring that range will offset by one row and the incremented number represented by i will be entered in the succeeding row:
count = i + 2
Next

End Sub

Şimdi de, biraz yukarda CurrentRegion özelliğinde bir örneğimiz vardı, yeri gelince düzelteceğiz demiştik. Yapacağımız şey, bir listeyi başlığı hariç seçmek olacak. Burda yukardaki örnekten farklı olarak önce Resize sonra Offset yapacağız.

enalt = Range("A1").End(xlDown).Row
Set alan = Range("A1").CurrentRegion.Resize(enalt - 1).Offset(1)
Range("A2").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("calculatedlar").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("calculatedlar").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"A2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("calculatedlar").Sort
.SetRange alan 'Makro recordardan sabit gelen bu kısmı değiştirdik
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With

Column, Columns, Row, Rows

Columns:Bir Range nesnesinin kolonlarını ifade eder. Genelde count özelliği ile kullanılır ve ilgili alanda kaç kolon seçili olduğu elde edilir. Ayrıca ilgili alandaki belirli kolonlar üzerinde formatting işlemleri yapılabilir. Tabi burda kolondan kastımız tüm bir kolonunun seçimi değil, ilgili alandaki dikey blokların seçimidir. Örneğin A2:B10 alanı içinde Columns(2) seçildiğinde sadece B2:B10 seçilir, tüm B kolonu değil.

Column:Tek bir hücre sözkonusuysa onun bulunduğu kolonun index numarası, birden çok hücre grubu sözkonusuya ilk hücresinin bulunduğu kolonun index numarası döner.

Rows ve Row de Columns ve Column'un satır versiyonudur.

Mesela şu tablo;

Sub ZebraYap()
Dim alan As Range

Set alan = Range("B3:D11")
For i = 1 To alan.Rows.Count
 If i Mod 2 = 1 Then
  alan.Rows(i).Interior.Color = vbBlue
 Else
  alan.Rows(i).Interior.Color = vbWhite
 End If
Next i

alan.Columns(1).Font.Bold = True

End Sub

kodu çalıştıktan sonra böyle görünür

Peki bir hücrenin bulunduğu tüm satır veya sütunu seçmek isteseydik? O zaman da EntireRow ve EntireColumn özelliklerini kullanırız.

ActiveCell.EntireColumn.Select 'aktif hücrenin bulunduğu tüm kolonu seçer
ActiveCell.EntireRow.Select 'aktif hücrenin bulunduğu tüm satırı seçemer

Item özelliğinde olduğu gibi Columns için de range'in sınırları dışındaki index numarları verilebilir. Bu da bize kolonlarda tek tek ilerlemenin kolay yöntemlerinden birini sunmuş olur. Ör:Range("A1").Columns(2), B2 hücresine ilerlemenin bir yoludur ve döngüsel işlemlerde bi yerden bi yere programatik olarak ilerlememizi sağlar.

Satır/Sütun ekleme, silme, gizleme

Makro kaydedicisi ile birkaç işlem yaptım ve kodları aşağı aldım.

 Columns("E:E").Select
'Şimdi kolon eklenecek
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Columns("F:F").Select
'Şimdi kolon silinecek
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Rows("4:4").Select
'Satır eklenecek
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
'Satır silinecek
Selection.Delete Shift:=xlUp
Columns("E:E").Select
'Gizlemek için bir eylem yerine Gizli özelliğine True değeri veriliyor
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("D:F").Select
'Gizli olan kolonu açmak için de Gizli özelliğine False değeri atanıyor
Selection.EntireColumn.Hidden = False

Range'i bir diziye atama

Belli bir rangedeki değerleri almanın en hızlı yolu burayı Variant türünde bir diziye atamaktır. Ancak tek boyutlu bir dizi değil, satır ve sütunu ifade eden iki boyutlu bir dizi.

Diziler bölümünde detaylı göreceğiz, bir dizinin eleman sayısı Ubound metodu ile elde edilir. n. boyutundaki eleman sayısı da Ubound(dizi, n) ile. Bu case'de 1.boyutumuz satırları 2.boyutumuz ise kolonları ifade ediyor.

Sub range_diziata()

Dim siciller As Variant
siciller = Range(Range("a1"), Range("a1").End(xlDown).End(xlToRight)).Value
'colon sayısı:ubound(siciller,2)
'row sayısı:Ubound(siciller,1) veya kısaca ubound(siciller), 1 defaulat value
Debug.Print UBound(siciller, 2)
Debug.Print UBound(siciller, 1)

'bunu aynen bi yere yapıştırmak için, aynı boyutta olması lazım, bunu da resize ile hallederiz
Range("h1").Resize(UBound(siciller), UBound(siciller, 2)).Value = siciller

End Sub

Veri depolama aracı olarak Range

Masaüstü veya Web tabanlı programlamayla uğraşanlar bilirler, aynı oturumdayken programı birkaç kez çalıştırdığımızda önceki çalıştırmalarda elde ettiğimiz bir değeri daha sonra kullanmak için Visible özelliği False olan yani gizli olan bir Textbox'a(veya Labela) bu değeri atarız. Mesela bir tuşa kaç kez basıldığını böyle bir kutu içinde depolayabilir ve 10.kez basıldığında kullanıcıya bir mesaj gösterebilir veya Programdan çıkışı sağlayabilir veya başka bir kodun çalışmasını sağlayabilirsiniz.

İşte Excel'de de Range nesnesini bu amaçla kullanabilirsiniz. Mesela, bir düğmeye ilk kez basıldığında uzun bir kodun çalışmasını, sonraki basışlarda ise daha kısa kodların çalışmasını sağlayabiliriz. Örnek kod aşağıdaki gibi olacaktır. Geçici depolama işini Z1 hücresinde yapacağız(ilk açılışta görünmeyen bir hücre olması nedeniyle. Mümküse font rengini de beyaz yaparız, veya Z kolonunu gizleriz.)

NOT:Bu yöntem static değişken tanımlamanın bir alternatifidir.

 Sub dugme_click()
'Z1 ilk başta boştur, yani 0'dır.

If Range("Z1").Value2>1 Then
'Sadece son sayfadaki Table'ı refresh et. 10 sn sürer
Else 'Z1=0 ise yani düğmeye ilk kez basılıyorsa
'Tüm sayfalardaki connectionları refresh et. 5 dk sürer.
End If

Range("Z1").Value2=Range("Z1").Value2+1 'Z1dei değeri bir artırıyoruz
End Sub

Bir başka örnek de Workbook_Close ve Workbook_Deactivate olay metodlarını bir seferde ele almak olabilir. Bu örneğe bu sayfada yer verilmiştir.

Find ve Replace

Excel içindeyken Ctrl+F(veya Home>Find) yaptığımızda karşımıza çıkan Find dialog kutusunu ve sonrasında yaptığımız bulma işlemini Range nesnesinin Find metodu ile yapıyoruz. Tahmin ettiğiniz üzere bu metod da yine bir range nesnesi döndürür, dönen nesne de aranan şeyin ilk bulunduğu hücredir. Eğer aranan değer bulunmazsa Nothing döner.

En basit haliyle aşağıdaki gibi kullanılır.

Dim arabul As Range
Set arabul = Range("A1").CurrentRegion.Find("Volkan")

Gördüğünüz gibi hiç parametre kullanmadık. Böyle bir durumda hangi değerler baz alınır? Şimdi bi genel kültür bilgisi verelim. Siz Excel'de bu araçla çalışırken en son hangi değerleri kullanıdysanız bir sonraki aramanızda da bu değerler kullanılır, çünkü arama ayaralarınız kaydedilir. VBA'de de olan budur. Yani parametresiz Find kullanırsanız Excelde en son kullandığınız arama kriterleri kullanılır. O yüzden tavsiyem bu kriterleri açıkça belirterek yazmanızdır. Aşağıdaki gibi:

Dim arabul As Range
Set arabul = Range("A1").CurrentRegion.Find( _
		What:="volkan", _
		After:=ActiveCell, _
		LookIn:=xlFormulas, _
		LookAt:=xlPart, _
		SearchOrder:=xlByRows, _
		SearchDirection:=xlNext, _ 
		MatchCase:=False, _
		SearchFormat:=False)

Parametrelerin açıklamalarını aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzudur, zira bunları zaten Excel içinde sık sık kullanıyorsunuz. Yine de açıklamlara ve alabileceği değerlere buradan bakabilirsiniz. (Bunlardan bir tek LookAt parametresi kafa karıştırıcı olabilir, çünkü Find dialog kutusundaki Match Case seçeneği için aynen MatchCase parametresi varklen, Match entire cell cotent için MatchEntireContent diye bir parametre beklerken bunun yerine LookAt parametresi var.)

Nothing

Dedik ki aradığımız değer bulumazsa Nothing döndürür, bunu da aşağıdaki gibi sorgulayabiliriz.

If Not arabul Is Nothing Then
  arabul.Select  
End If			

Diğer Find detayları

Tüm sayfalarda arama yapmak için For Each döngüsü ile sayfalarda dolaşmak gerekebilir.

Dim ws As Worksheet
Dim arabul As Range
For Each ws In ActiveWorkbook.Sheets
  ws.Activate 'veya select
  Set arabul = Cells.Find( _
    What:="volkan", _
    After:=ActiveCell, _
    LookIn:=xlValues, _
    LookAt:=xlPart, _
    SearchOrder:=xlByRows, _
    SearchDirection:=xlNext, _
    MatchCase:=False, _
    SearchFormat:=False)
  If Not arabul Is Nothing Then
    arabul.Select
    Exit For
  End If
Next ws

Aradığımız değerin istediğimiz sonucu getirmediğini görür ve aramaya devam etmek istersek FindNext metodu kullanılır, bu metod tek bir After parametresi alır.

Cells.FindNext(After:=ActiveCell).Activate

Formatlı arama için Application.FindFormat propertyleri kullanılır ve SearchFormat=True yapılır. Record makro ile detaylara bakabilirsiniz.

Replace

Replace metodunun kullanımı Find'a benzer. Find'dan farklı olarak Range nesnesi değil Booelan döndürür. Sonuç True ise işlemi yapar, False ise birşey yapmaz. O anda bulunulan hücrenin yeri değişmez.

 Cells.Replace _
 	What:="ali", _
 	Replacement:="veli", _
 	LookAt:=xlPart, _
    SearchOrder:=xlByRows, _
    MatchCase:=False, _
    SearchFormat:=False, _
    ReplaceFormat:=False						

Belirli bir hücre grubunun değerini hesaplatma

Application konusunu anlatırken göreceğimiz ve üzerinde epeyce duracağımız konulardan biri da Calculation işlemleridir. Calculate metodu Application nesnesinde var, Worksheet nesnesinde var, Workbook nesnesinde yok ama bir döngü ile sağlanabiliyor. Range'te yok mu? Tabiki var. Diyelim ki, Calculation durumu Manuel set edilmiş durumda ve sayfanızın münferit yerlerinde tonla formül var, siz sadece belirli bir grup hücrede formüllerin hesaplanmasını isteyebilirsiniz. Bunun için küçük bir kod yazıp bunu QuickAccessToolbarınıza koyabilirsiniz. İşte kodumuz.

Sub rangecalc()
  Selection.Calculate
End Sub

Parent özelliği

Bazen bir hücrenin hangi sayfada olduğunu elde etmek isteriz. Bunun için hiyerarşide bir üst basamağa çıkmamızı sağlayan Parent özelliğini kullanırız.

Debug.Print TypeName(Activecell.Parent) 'Worksheet
Debug.Print Activecell.Parent.Name 'ilgili Worksheetin adı

Çeşitli Örnekler

Bir alanı başlık hariç seçmek

Sıklıkla bir alanı başlık hariç seçmeniz gerekebilecektir. Arkasından bu alanla ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki gibi bir fonksiyon tanımlayıp seçili alanı bu fonksiyona parametre olarak gönderebiliriz.

	Function başlıkhariçalan(alan As Range) As Range
	  Dim enalt As Long
	  enalt = alan.Rows.Count
	  Set başlıkhariçalan = alan.Resize(enalt - 1).Offset(1)
	End Function
	

Fonksiyonun kullanımı oldukça basit.

		
	'diyelim ki o anda ilgili alanı seçmişiz
	başlıkhariçalan(Selection).Select
	'veya bulunduğumuz hücrenin CurrentRegionunı da gönderebiliriz
	başlıkhariçalan(Activecell.CurrentRegion).Select
	

Filtrelenmiş bir alandaki ilk visible(görünür) hücreyi/satırı seçmek

Bazen elinizdeki listeler/tablolar üzerinde filtreleme işlemi yapıp hemen arkasından da filtrelenmiş bu kısmı başlık hariç olarak kullanmanız gerekecektir. Böyle bir durumunda, az önceki gibi başlığın hemen bir altındaki hücreye ilerlememiz yeterli olmayacaktır. Zira görünen ilk hücre aşağıdaki gibi 33.satırda olabilir.

Bu örnekte bizim önce 33.satıra gelebilmemiz lazım. Ondan sonrası kolay: Önce en sağa, ve ordan da en aşağıya kadar seçeriz.

Function ilkvisiblesonrasıalan(alan As Range) As Range
  Dim ilk As Range
  Dim son As Range
  Dim n As Integer
  n = alan.Columns.Count
  Set ilk = alan.Offset(1, 0).Resize(alan.Rows.Count - 1, 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Cells(1, 1) 'bu kısım _
  ilk görünen hücreyi verir
  Set son = ilk.Offset(0, n - 1)
  Set ilktoright = Range(ilk, son)
  Set ilkvisiblesonrasıalan = Range(ilktoright, ilktoright.End(xlDown))
End Function

'kullanım yine oldukça basit
ilkvisiblesonrasıalan(Selection) 'eğer ki hali hazırda alan seçiliyse
ilkvisiblesonrasıalan(Activecell.CurrentRegion) 'alan henüz seçili değilse
	

ve sonrasında durum şöyledir:

Filtre uygulanmış bir alandaki son hücreyi elde etmek

Aşağıdaki gibi filtre uygulanmış bir alandaki görünen son hücreyi elde etmek kolaydır. Ya A1'den aşağı indirip([A1].End(xlDown)) veya sayfanın en altındaki hücreden (1048576. hücreden) yukarı çıkarak. Böylece 13'üncü satırı veya A13 hücresini elde ederiz.

Ancak bazen biz bu örnekten konuşacak olursak 34.satır veya A34 hücresi gerekir. Bunun için bir fonksiyon yazacağız.

Function FiltredekiSonHucre(ws As Worksheet)

On Error GoTo hata
FiltredekiSonHucre = ws.Range(Split(ws.AutoFilter.Range.Address, ":")(1)).Row

Exit Function

hata:
End Function			

Fonksiyonun yaptığı iş basit. F8 ile ilerlerken baktığımızda filtreli alanın adresini aşağıdaki gibi görüyoruz: $A$1:$P$34. Bunu bir metin olarak el alıp ayracı ":" olacak şekilde Split ile bir diziye dönüştürüyoruz. Sonrasında elde edilen dizinin 1.indeksindeki yani 2.elemanını alıyoruz. 1.eleman $A$1 olup ikinci eleman $P$34'tür. Sonra bu stringi Range içine koyup bunu hücre olarak elde edip onun da Row'unu döndürüyoruz.

Otomatik mail gönderiminde body'ye Excel hücreleri yapıştırma

Bu olağanüstü faydalı makroyu üstatlardan Ron de Bruin'in sayfasından aldım. Hiç değiştirmeden aynen alıntılıyorum. Siz de aynen bu şekilde kullanabilirsiniz.

Function RangetoHTML(rng As Range)
' Changed by Ron de Bruin 28-Oct-2006
' Working in Office 2000-2016
  Dim fso As Object
  Dim ts As Object
  Dim TempFile As String
  Dim TempWB As Workbook

  TempFile = Environ$("temp") & "\" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"

  'Copy the range and create a new workbook to past the data in
  rng.Copy
  Set TempWB = Workbooks.Add(1)
  With TempWB.Sheets(1)
    .Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
    .Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
    .Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
    .Cells(1).Select
    Application.CutCopyMode = False
    On Error Resume Next
    .DrawingObjects.Visible = True
    .DrawingObjects.Delete
    On Error GoTo 0
  End With

  'Publish the sheet to a htm file
  With TempWB.PublishObjects.Add( _
     SourceType:=xlSourceRange, _
     Filename:=TempFile, _
     Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
     Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
     HtmlType:=xlHtmlStatic)
    .Publish (True)
  End With

  'Read all data from the htm file into RangetoHTML
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
  RangetoHTML = ts.readall
  ts.Close
  RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
             "align=left x:publishsource=")

  'Close TempWB
  TempWB.Close savechanges:=False

  'Delete the htm file we used in this function
  Kill TempFile

  Set ts = Nothing
  Set fso = Nothing
  Set TempWB = Nothing
End Function	
	

Fonksiyonun kullanımı oldukça basit. Yine aynı sitede örnek kullanım da var. Ancak isterseniz sitemin Outlook otomasyonuyla ilgli sayfalara da bakabilirsiniz.

TEST SORULARI

Son Sorumuz şuymuş:Bir metindeki tüm noktaları yoketmek istiyorsunuz. Hangi fonksiyonu kullanırdınız?
Soru:

A şıkkı:

B şıkkı:

C şıkkı:

D şıkkı:

Doğru Cevap Etiketler

İlişkili konuyu seç

328607

Label
* Sorulara verilen yanlış cevaplardaki esprili yorumlarım için hoşgörünüze sığınıyorum.
* Test ve Ödevlerdeki bazı detaylar burada anlatılmamış olabilir. Bunları kendiniz araştırıp bulmalısınız.
* Birden çok konuya ait içeriği olan ödevler var. Algoritmik açıdan bakıldığında o an en uygun konuya adreslenmiştir.
Dikkat! Bir soruya cevap verdikten sonra geri dönemezsiniz.
7
3
0
0

Soru No:28. Seçim o anda B3:D6 ise ActiveCell.Address ne döndürür?ÖDEVLER

6
0
Ödev No:13. Herhangi bir hücre grubunun başlık satırı haricindeki diğer satırlarını seçin. Ör: alanımız A1:D10 ise bu alanı bir değişkene atayın ve bu değişkeni kullanarak A2:D10 arasını seçin.
Çözüme bakın(Başka türlü de çözülebilir tabi, bu benim çözümüm.)

Sub Odev_13()
  Dim enalt As Long
  Dim alan As Range
  
  Set alan = Range("A1:D10")
  enalt = alan.Rows.Count
  alan.Resize(enalt - 1).Offset(1).Select
End Sub=YORUMLAR ve SORULAR=


DEVİR UYARISI

Herkese merhaba. Hosting maliyetlerinin aşırı artması yüzünden sitemi yakın zamanda(en geç Mayıs 2023) kapatmaya karar vermiştim. Ancak, siteyi yakından takip eden bir arkadaş siteyi devralmak istemiştir. Siteyi, Mayıs ayında kendisine devir etmeye karar verdim. Üyelik bilgilerini bana güvenerek girdiğiniz için, hepsini silmiş bulunuyorum, yani mail adreslerinizi kimseyle paylaşmamış olacağım. Bilginizi rica ederim.